Logowanie do poczty

Ocena przydatności słupów drewnianych i żelbetowych do budowy linii telekomunikacyjnych

8. Eksploatacja i demontaż

Zespół czynności wykonywanych podczas eksploatacji, napraw i demontażu ma charakter zbliżony do tych które wykonywano podczas realizacji inwestycji. Wyżej w sposób jednoznaczny wykazano, że korzystniej jest stosować słupy drewniane a nie żelbetowe rozważając to zagadnienie w rozmaitych aspektach i to stwierdzenie jest adekwatne do zagadnień eksploatacji, napraw i demontażu konstrukcji.

9. Podsumowanie

Dokonana analiza parametrów materiałów wykorzystywanych do konstrukcji wsporczych linii telekomunikacyjnych oraz właściwości wykonanych z tych materiałów elementów konstrukcyjnych jako słupy drewniane lub żelbetowe w sposób jednoznaczny wykazała, że do tego typu budowli bardziej przydatne są słupy drewniane niż żelbetowe.
Wynika to przede wszystkim ze specyficznych cech drewna jako materiału budowlanego. Tak istotne zalety tego budulca pochodzenia organicznego jak:
-    mały ciężar objętościowy
-    duża wytrzymałość i sprężystość
-    mały współczynnik rozszerzalności termicznej
-    odporność na działanie czynników chemicznych
-    łatwa obróbka bez względu na temperaturę i porę roku
-    łatwość wykonywania połączeń
-    biodegradowalność
umożliwiają wykonywanie finalnych wyrobów w postaci słupów drewnianych, które w procesie budowy i eksploatacji linii telekomunikacyjnych zapewniają inwestorowi bezpośrednie i wymierne korzyści w stosunku do technologii budowy linii opartej na bazie słupów żelbetowych.
Do istotnych korzyści doraźnych należy zaliczyć:
-    obniżone koszty transportu słupów na budowę
-    możliwość zrezygnowania z pracy dźwigów samojezdnych
-    obniżenie nakładów na odszkodowania za szkody wyrządzone podczas budowy na nieruchomościach przyległych
-    możliwość posadowienia słupów w środowisku agresywnym chemicznie
-    możliwość ręcznego montażu i demontażu
-    łatwość wykonywania napraw uszkodzeń
-    możliwość projektowania i wykonywania linii telekomunikacyjnych w terenach górskich i terenach o wysokim poziomie wód gruntowych (podmokłych)

 


Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.