Logowanie do poczty

Słup drewniany pojedynczy 8 mb(SDP8)

przejdź do koszyka
Grupa 1 - Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany pojedynczy 8 mb(SDP8)
Nazwa:
Słup drewniany pojedynczy 8 mb(SDP8)
Nr karty
katalogowej:
MS/1.3
Kategoria: Wyroby i sprzęt do budowy linii
Podkategoria: Konstrukcje wsporcze Symbol: SDP8
Grupa: Konstrukcje wsporcze drewniane

Opis:
Słup drewniany pojedynczy 8 m, nie uszczudlony, bez belek ustojowych, wyposażony w daszek zabezpieczający.

Wykaz materiałów wchodzących w skład konstrukcji:
• Żerdź drewniana 8m - 1 szt.  
• Daszek zabezpieczający typ B - 1 szt.  


ŻERDŹ DREWNIANA


Parametry żerdzi gwarantujące wymaganą wytrzymałość:

Długość żerdzi LŚrednica w miejscu
montaż obejmy
Średnica
minimalna
czuba
żerdzi
Wytrzymałość
użytkowa
Siła łamiącaMasa
żerdzi
k=2,5k=3,0
cmcmcmkNkNkNm3
80021163,142,617,850,23

 

Słup drewniany pojedyńczy 8 mb

 

Wymagania:

Materiał - drewno wielowymiarowe pozyskiwane w okresie zimowym tj. od października do kwietnia. Gatunki drewna dopuszczone do produkcji żerdzi teleenergetycznych: Sn - sosna; Św - świerk; Md - modrzew.

 

Wykonanie zgodnie z normami:
ZN-13 TPSA-010 Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych naziemnych i napowietrznych

Dopuszczalne wady drewna określone normami:

PN-79/D-01011 Wady drewna
PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste
PN-83/B-03154 Drewniane konstrukcje wsporcze

 

Impregnacja:

Parametry procesu impregnacji w zależności od stosowanego impregnatu
  • Wolmanit CX-8 (Dr.Wolman GmbH D-76454 Sinzheim)
- impregnacja w autoklawie
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 28 %.
- czas trwania impregnacji: 5-6 godzin
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- stężenie roztworu środka impregnacyjnego: 3%.
  • Olej kreozotowy typ EKO B (produkt polski)
- impregnacja w autoklawie 
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 25 %.
- czas trwania impregnacji: 8 godzin
- podciśnienie 0,05 - 0,08 MPa
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- temperatura: 80 oC
- zawartość benzopirenu < 0,005%
- nasycenie drewna olejem: 120-140 l/m3

 

Przedmiot normy:

PN-83/C-97023 Produkty węglopochodne, olej impregnacyjny
PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna

 

Właściwości mechaniczne - wytrzymałość żerdzi:

Do obliczeń wytrzymałości żerdzi należy przyjąć wytrzymałość na zginanie 52 N/mm2 i wymiar (średnicę) żerdzi w odległości 0,6 m od czuba żerdzi. Dla wszystkich typów słupów (przelotowych wykonanych z pojedynczych żerdzi oraz z odciągami, podporami i figurowych dla żerdzi zastosowanych do budowy linii na terenach ze zwiększoną szadzią) przyjęto wskaźnik bezpieczeństwa k=3. Przyjęty współczynnik bezpieczeństwa uwzględnia różnice w budowie i wytrzymałości surowca, proces starzenia drewna, osłabienie spowodowane otworami technologicznymi, obciążeniami montażowymi itp.

 

Znakowanie żerdzi:

Każda żerdź oznakowana jest tabliczką metalową przymocowaną na stałe, zawierającą rok produkcji, nazwę producenta i środek impregnacyjny.

 

DASZEK ZABEZPIECZAJĄCY

 
Opis:
Daszek zabezpieczający ma chronić czubek słupa przed penetracją wody w głąb materiału drzewnego. Przedostawanie się wody do materiału powoduje jego korozję biologiczną i skraca żywotność eksploatacyjną słupa.  

 

Wymagania:
Daszek wykonany jest z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm. Do mocowania daszka służy płaskownik połączony z daszkiem nitami. Średnica podstawy wynosi 210 mm; wysokość 230 mm; długość płaskownika konstrukcyjnego z trzema otworami na wkręty - 150 mm.

 

 

Szukaj produktu

Katalog produktów


Metody impregnacji
Karta charakterystyki Wolmanit CX-8
Informacja techniczna Wolmanit CX-8
Karta charakterystyki Tanalith E
Karta charakterystyki Kreozot B
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.