Logowanie do poczty

Utylizacja zużytych drewnianych słupów teleenergetycznych i podkładów kolejowych

Stosowany przez nas sposób unieszkodliwiania odpadów drewnianych impregnowanych przeciwgrzybicznie frakcjami z destylacji smół pogazowych polega na ciśnieniowym traktowaniu tych odpadów kąpielą ługującą w postaci wodnego roztworu zawierającego  niepatogenne szczepy bakteryjne z grupy Pseudomonas
Powyższy proces jest bezodpadowy, podczas trwania wyługowywania zanieczyszczeń z drewna w autoklawie układ technologiczny jest hermetycznie szczelny. Emulsja wodno-olejowa otrzymana po procesie autoklawizacji ulega całkowitej biodegradacji a produktami końcowymi są dwutlenek węgla i woda. Elementy drewniane osiągają zawartość węglowodorów nie wyższą jak stanowiące górną granicę 2% wagowych pierwotnie zawartych w masie drewna impregnatów - olei węglowodorowych - w przeliczeniu na suchą masę drewna. Przy takim poziomie zanieczyszczenia odzyskane drewno kwalifikuje sie do wtórnego wykorzystania jako bezpieczne drewno opałowe lub do innych celów użytkowych.
 
Główną zaletą tej metody jest jej bezodpadowość. Powstałe w wyniku procesu unieszkodliwiania impregnatów olejowych z elementów drewnianych słupów teleenergetycznych lub podkładów kolejowych drewno odzyskowe stanowi pełnowartościowy materiał opałowy bezpieczny ekologicznie, nie emitujący przy spalaniu żadnych związków organicznych.
Utylizacja odpadów
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.