Logowanie do poczty

Metody impregnacji

Impregnacja pełnokomórkowa - metoda Bethell

Bethell

W pierwszym etapie (I) drewno jest poddawane działaniu próżni przez określony czas. Powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym w świetle komórki jest wypychane z drewna w kierunku obszarów niższego ciśnienia co powoduje wyrównanie ciśnienia powietrza w całej komorze impregnacyjnej.

Drugi etap (II) impregnacji obejmuje wprowadzenie środków chemicznych (impregnatów) i ciśnienia do komory impregnacyjnej. Płyn impregnacyjny jest najpierw wsysany do światła komórek wypełnionych ciśnieniem mniejszym niż atmosferyczne a następnie jest wpychany do wewnątrz przez ciśnienie powietrza 0,8 MPa i wyższe. Efektem tej kombinacji próżni i ciśnienia jest głębsza penetracja niż zwykle można osiągnąć bez tej kombinacji. Wysokie ciśnienie jest utrzymywane w komorze impregnacyjnej przez okres trzech lub czterech godzin. Pod koniec procesu impregnacji, ciśnienie powietrza jest uwalniane, a nadmiar impregnatu jest odprowadzany z komory impregnacyjnej.

Krótka próżnia końcowa (etap III) a czasami nawet dwa ostatnie cykle próżni oddzielone odparowywaniem, pomaga w oczyszczeniu powierzchni drewna i zmniejsza poimpregnacjyne skapywanie impregnatu. od koniec impregnacji, ściany poszczególnych komórek są nasycone substancjami imregnującymi a światła komórek są obficie wypełnione roztworem impregnatu (impregnacja pełnokomórkowa).

Impregnacja pustokomórkowa - metoda Rueping

Reuping

W metodzie Rueping, suche drewno jest umieszczone w pustej komorze impregnacyjnej. Po zamknięciu komory, w pierwszym etapie (I) ciśnienie powietrza doprowadza się do nieco powyżej atmosferycznego (0,17-0,20 MPa). W tym przypadku większe ciśnienie powietrza powoli przenika do struktury drewna i w komorze ciśnienie powietrza się wyrównuje. Po krótkim czasie, ciśnienie powietrza w świetle komórek osiąga wartości na poziomie od 0,17 do 0,20 MPa lub zbliżone.

W drugim etapie (II) komora zostaje wypełniana środkiem impregnacyjnym i ciśnienie powietrza jest znacznie zwiększane, do 0,8 MPa lub więcej. Stwarza to sytuację, w której komórki drewna zawierające od 0,17 do 0,20 MPa powietrza są zanurzone w środku konserwującym, otoczonym powietrzem o ciśnieniu 0,8 MPa. Wyższe ciśnienie powietrza wpycha impregnat w drewno, powodując, że powietrze obecne w komórkach ustępuje miejsca środkowi konserwującemu. Początkowe powietrze jest sprężane do coraz mniejszej objętości a jego ciśnienie wzrasta.

Gdy ciśnienie powietrza w komorze zostaje uwalniane, skompresowane, sprężone powietrze w pobliżu centrum przekroju rozszerza się szybko, wypychając roztwór impregnatu obecnego w świetle komórek na zewnątrz. Metoda Rueping i metoda Bethell różnią się tylko pierwszym etapem, który jest kluczowy do osiągnięcia impregnacji pusto zamiast pełno komórkowej.


Impregnacja pustokomórkowa - metoda Lowry

Lowry

Metoda Lowry jest również metodą pusto komórkową.    W odróżnieniu do metody Rueping metoda Lowry nie rozpoczyna się od wprowadzenia ciśnienia powietrza od 0,17 do 0,20 MPa ciśnienia, ale po prostu rozpoczyna się wraz z wprowadzaniem środka konserwującego przy gwałtownym wzroście ciśnienia (etap I). Pod koniec procesu impregnacji, ciśnienie powietrza jest uwalniane, a nadmiar impregnatu jest odprowadzany z komory impregnacyjnej. Krótka próżnia końcowa pomaga w oczyszczeniu powierzchni drewna i zmniejsza poimpregnacjyne skapywanie impregnatu (etap II).

 

 

 

impregnation
Karta charakterystyki wolmanit CX-8

Informacja techniczna impregnat Wolmanit CX-8

Informacja techniczna impregnat Wolmanit CX-8
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.

Produkty Kontakt