Logowanie do poczty

Wymagana jakość drewna

Nazwa wady drewna wg PN-79/D-01011 Rozmiar dopuszczalności wad
Spłaszczenie dopuszczalne w cieńszym końcu do 4cm, a w grubszym końcu do 5cm
Zgrubienie odziomkowe i napływy korzeniowe dopuszczalne w granicach nie przekraczających zbieżystości w części odziomkowej do 2cm na 1m
Rak niedopuszczalny
Sęki otwarte zdrowe, nadpsute i zepsute dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 60 mm, a nadpsute i zepsute do 30mm, przy czym suma średnic sęków w jednym okółku nie może przekraczać 3 średnicy w miejscu występowania
tabaczne niedopuszczalny
Brunatnica niedopuszczalny
Zgnilizna niedopuszczalny
Pęknięcia rdzeniowe dopuszczalne o długości nie większej niż 1 promienia licząc od środka rdzenia
  okrężne dopuszczalne o długości łuku nie większej niż 1 obwodu w odległości od środka nie większej niż 1 promienia
z przesychania dopuszczalne nie głębsze niż 1 średnicy słupa w cieńszym końcu o długości dowolnej
mrozowe i pionowe niedopuszczalny
Uszkodzenia mechaniczne dopuszczalne o głębokości nie większej niż 2cm
– lecz nie więcej niż 1 obwodu
Zakorek otwarty dopuszczalny o głębokości do 4cm nie tworzący zamkniętego pierścienia oraz nie dłuższy niż 1 długości słupa
Chodniki owadzie niedopuszczalny
Przeżywiczenie pochodzenia grzybowego niedopuszczalny
Wady drewna wymienione w PN-79/D-01011, a nie wyszczególnione w tablicy są dopuszczalne.
impregnation
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.

Produkty Kontakt