Logowanie do poczty

Oferta

Oferta produkcyjna obejmuje:

słupy

 

Oferta usługowa obejmuje:

  • impregnację ciśnieniową wyrobów drewnianych (więźby dachowe, słupki do winnic, słupy chmielowe, elementy architektury ogrodowej itp.) metodą próżniową Bethella (olej kreozotowy, Wolmanit CX-8, Tanalith-E lub Adolit)
  • sprzedaż kory drzewnej (dla ogrodnictwa) i odpadów drzewnych (trociny, wióry, zrębki)
  • demontaż napowietrznych linii telekomunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (np. impregnowane słupy drewniane telefoniczne i energetyczne, podkłady kolejowe, słupy żelbetowe i inne)
  • usługi transportowe, w tym również w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • Recykling unieszkodliwianie i odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
    (w tym odpadów impregnowanych olejami kreozotowymi ze zużytych podkładów kolejowych i słupów teleenergetycznych – kod 170204)
    więcej...
 
impregnation

Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.

Produkty Kontakt