Logowanie do poczty

Słup żelbetowy bliźniaczy 8,5mb (SZB8,5)

przejdź do koszyka
Grupa 2 - Konstrukcje wsporcze żelbetowe Słup żelbetowy bliźniaczy 8,5mb (SZB8,5)
Nazwa:
Słup żelbetowy bliźniaczy 8,5mb (SZB8,5)
Nr karty
katalogowej:
MS/2.5
Kategoria: Wyroby i sprzęt do budowy linii
Podkategoria: Konstrukcje wsporcze Symbol: SZB8,5
Grupa: Konstrukcje wsporcze żelbetowe

Opis:
Słup żelbetowy bliźniaczy 8,5m.

Wykaz materiałów wchodzących w skład konstrukcji:
• Żerdź żelbetowa 8,5 m - 2 szt.
• Śruba dwustronna M16 - 4 szt.


ŻERDŹ ŻELBETOWA


Słup żelbetowy bliźniaczy 8,5mb


Opis:
Słupy żelbetowe stosuje się przy budowie i eksploatacji sieci teleenergetycznych. Posiadają siatkę zbrojeniową wykonaną ze stali 34GS zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wykonane są z betonu B-30 zagęszczonego mechanicznie i pielęgnowanych w warunkach naturalnych. Powierzchnia zewnętrzna powinna być gładka, mogą być wgłębienia do 5 mm powstałe z pęcherzyków powietrza.

Wymagania:
Beton klasy B-30
Tolerancja wymiarów nie może przekroczyć:
• długość ± 15 mm;
• szerokość i wysokość średnic otworów oraz długość pomiędzy nimi ± 5 mm;

Znakowanie:
Każdy słup w trwały sposób znakowany na wysokości 3,5 m od podstawy znakiem jakości producenta, która zawiera nazwę zakładu, rodzaj asortymentu, rok produkcji.
Ciężar: ok. 460 kg/żerdź;

Wykonanie zgodnie z normami:
PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
PN-88/B-06250 Beton zwykły


ŚRUBA DWUSTRONNA
Śruba dwustronna służy do mocowania konstrukcji słupów bliźniaczych i belek ustojowych. Wykonana jest z prętów okrągłych ze stali G45. Powierzchnia zabezpieczona jest cynkowaniem ogniowym. Kompletna śruba posiada 2 podkładki i 2 nakrętki sześciokątne.

Wymagania:
Produkowane zgodnie z normami:
PN-75/H-93200
PN-75/M-82144
PN-85/M-82101
PN-78/M-82005

Materiał stal G45

Wymiary śruby
LgL1L2a x a x ctyp
(mm)
140M16803060x60x5A
165M16803060x60x5B
200M16803060x60x5C
250M16803060x60x5D
300M16803060x60x5E
350M20803060x60x5F
400M20803060x60x5G
450M20803060x60x5H
500M20803060x60x5I
550M20803060x60x5J

Szukaj produktu

Katalog produktów


Metody impregnacji
Karta charakterystyki Wolmanit CX-8
Informacja techniczna Wolmanit CX-8
Karta charakterystyki Tanalith E
Karta charakterystyki Kreozot B
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.