Logowanie do poczty

Słup żelbetowy pojedynczy 10mb (SZB10)

przejdź do koszyka
Grupa 2 - Konstrukcje wsporcze żelbetowe Słup żelbetowy pojedynczy 10mb (SZB10)
Nazwa:
Słup żelbetowy pojedynczy 10mb (SZB10)
Nr karty
katalogowej:
MS/2.3
Kategoria: Wyroby i sprzęt do budowy linii
Podkategoria: Konstrukcje wsporcze Symbol: SZP10
Grupa: Konstrukcje wsporcze żelbetowe

Opis:
Słup żelbetowy pojedynczy 10m.

Wykaz materiałów wchodzących w skład konstrukcji:
• Żerdź żelbetowa 10 m - 1 szt.


ŻERDŹ ŻELBETOWA

Słup żelbetowy pojedyńczy 10mb

Opis:

Słupy żelbetowe stosuje się przy budowie i eksploatacji sieci teleenergetycznych. Posiadają siatkę zbrojeniową wykonaną ze stali 34GS zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wykonane są z betonu B-30 zagęszczonego mechanicznie i pielęgnowanych w warunkach naturalnych. Powierzchnia zewnętrzna powinna być gładka, mogą być wgłębienia do 5 mm powstałe z pęcherzyków powietrza.

Wymagania:
Beton klasy B-30
Tolerancja wymiarów nie może przekroczyć:
• długość ± 15 mm;
• szerokość i wysokość średnic otworów oraz długość pomiędzy nimi ± 5 mm;

Znakowanie:
Każdy słup w trwały sposób znakowany na wysokości 3,5 m od podstawy znakiem jakości producenta, która zawiera nazwę zakładu, rodzaj asortymentu, rok produkcji.

Ciężar: ok. 580 kg/żerdź;

Wykonanie zgodnie z normami:
PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
PN-88/B-06250 Beton zwykły
Szukaj produktu

Katalog produktów


Metody impregnacji
Karta charakterystyki Wolmanit CX-8
Informacja techniczna Wolmanit CX-8
Karta charakterystyki Tanalith E
Karta charakterystyki Kreozot B
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.