Logowanie do poczty

Słup drewniany bliźniaczy 10 mb (SDB10)

przejdź do koszyka
Grupa 1 - Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany bliźniaczy 10 mb (SDB10)
Nazwa:
Słup drewniany bliźniaczy 10 mb (SDB10)
Nr karty
katalogowej:
MS/1.8
Kategoria: Wyroby i sprzęt do budowy linii
Podkategoria: Konstrukcje wsporcze drewniane Symbol: SDB10
Grupa: Konstrukcje wsporcze drewniane

Opis:


Słup drewniany bliźniaczy 10 m, nie uszczudlony, bez belek ustojowych, wyposażony w daszek zabezpieczający.


Wykaz materiałów wchodzących w skład konstrukcji:


• Żerdź drewniana 10m - 2 szt.
• Śruba dwustronna - 4 szt.
• Daszek zabezpieczający typ A - 1 szt.


ŻERDŹ DREWNIANA

Parametry żerdzi gwarantujące wymaganą wytrzymałość:

Długość żerdzi LŚrednica w miejscu
montaż obejmy
Średnica
minimalna
czuba
żerdzi
Wytrzymałość
użytkowa
Siła łamiącaMasa
żerdzi
k=2,5k=3,0
cmcmcmkNkNkNm3
100023163,172,577,710,31

 

 

Słup drewniany bliźniaczy 10 mb

 

 

 

Wymagania:


Materiał - drewno wielowymiarowe pozyskiwane w okresie zimowym tj. od października do kwietnia. Gatunki drewna dopuszczone do produkcji żerdzi teleenergetycznych: Sn - sosna; Św - świerk; Md - modrzew.
 


Wykonanie zgodnie z normami:
ZN-13 TPSA-010 Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych naziemnych i napowietrznych

 

Dopuszczalne wady drewna określone normami:

PN-79/D-01011 Wady drewna
PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste
PN-83/B-03154 Drewniane konstrukcje wsporcze

 

Impregnacja:

Parametry procesu impregnacji w zależności od stosowanego impregnatu

  • Wolmanit CX-8 (Dr.Wolman GmbH D-76454 Sinzheim)
- impregnacja w autoklawie
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 28 %.
- czas trwania impregnacji: 5-6 godzin
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- stężenie roztworu środka impregnacyjnego: 3%.
  • Olej kreozotowy typ EKO B (produkt polski)
- impregnacja w autoklawie 
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 25 %.
- czas trwania impregnacji: 8 godzin
- podciśnienie 0,05 - 0,08 MPa
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- temperatura: 80 oC
- zawartość benzopirenu < 0,005%
- nasycenie drewna olejem: 120-140 l/m3

 

Przedmiot normy:

PN-83/C-97023 Produkty węglopochodne, olej impregnacyjny
PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna

 

Właściwości mechaniczne - wytrzymałość żerdzi:

Do obliczeń wytrzymałości żerdzi należy przyjąć wytrzymałość na zginanie 52 N/mm2 i wymiar (średnicę) żerdzi w odległości 0,6 m od czuba żerdzi. Dla wszystkich typów słupów (przelotowych wykonanych z pojedynczych żerdzi oraz z odciągami, podporami i figurowych dla żerdzi zastosowanych do budowy linii na terenach ze zwiększoną szadzią) przyjęto wskaźnik bezpieczeństwa k=3. Przyjęty współczynnik bezpieczeństwa uwzględnia różnice w budowie i wytrzymałości surowca, proces starzenia drewna, osłabienie spowodowane otworami technologicznymi, obciążeniami montażowymi itp.

 

Znakowanie żerdzi:

Każda żerdź oznakowana jest tabliczką metalową przymocowaną na stałe, zawierającą rok produkcji, nazwę producenta i środek impregnacyjny.

 

ŚRUBA DWUSTRONNA

 

 

Opis:

Śruba dwustronna służy do mocowania konstrukcji słupów bliźniaczych i drewnianych belek ustojowych. Wykonana jest z prętów okrągłych ze stali G45. Powierzchnia zabezpieczona jest cynkowaniem ogniowym. Kompletna śruba posiada 2 podkładki i 2 nakrętki sześciokątne.  

 

Wymagania:

Produkowane zgodnie z normami:
PN-75/H-93200
PN-75/M-82144
PN-85/M-82101
PN-78/M-82005

Materiał stal G45

 

Wymiary śruby
LgL1L2a x a x ctyp
(mm)
140M16803060x60x5A
165M16803060x60x5B
200M16803060x60x5C
250M16803060x60x5D
300M16803060x60x5E
350M20803060x60x5F
400M20803060x60x5G
450M20803060x60x5H
500M20803060x60x5I
550M20803060x60x5J

 

DASZEK ZABEZPIECZAJĄCY

 

 

Opis:

Daszek zabezpieczający ma chronić czubek słupa przed penetracją wody w głąb materiału drzewnego. Przedostanie się wody do materiału powoduje jego korozję biologiczną i skraca żywotność eksploatacyjną słupa.  

Wymagania:

Daszek wykonany jest z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm. Do mocowania daszka służy płaskownik połączony z daszkiem nitami.

 

Szukaj produktu

Katalog produktów


Metody impregnacji
Karta charakterystyki Wolmanit CX-8
Informacja techniczna Wolmanit CX-8
Karta charakterystyki Tanalith E
Karta charakterystyki Kreozot B
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.