Logowanie do poczty

Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 7mb (SDPP7)

przejdź do koszyka
Grupa 1 - Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 7mb (SDPP7)
Nazwa:
Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 7mb (SDPP7)
Nr karty
katalogowej:
MS/1.14
Kategoria: Wyroby i sprzęt do budowy linii
Podkategoria: Konstrukcje wsporcze Symbol: SDPP7
Grupa: Konstrukcje wsporcze drewniane

Opis:
Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 7m, nie uszczudlony, bez belek ustojowych, wyposażony w daszek zabezpieczający.


Wykaz materiałów wchodzących w skład konstrukcji:
• Żerdź drewniana 7m - 2 szt.
• Daszek zabezpieczający typ B - 1 szt.
• Śruba dwustronna - 1 szt.


ŻERDŹ DREWNIANA

Parametry żerdzi gwarantujące wymaganą wytrzymałość:

 

Długość żerdzi LŚrednica w miejscu
montaż obejmy
Średnica
minimalna
czuba
żerdzi
Wytrzymałość
użytkowa
Siła łamiącaMasa
żerdzi
k=2,5k=3,0
cmcmcmkNkNkNm3
70018133,112,588,080,17

 

Słup drewniany pojedyńczy z podporą lub rozkraczny 7mb

 

Wymagania:
Materiał - drewno wielowymiarowe pozyskiwane w okresie zimowym tj. od października do kwietnia. Gatunki drewna dopuszczone do produkcji żerdzi teleenergetycznych: Sn - sosna; Św - świerk; Md - modrzew.

 

Wykonanie zgodnie z normami:
ZN-13 TPSA-010 Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych naziemnych i napowietrznych


Dopuszczalne wady drewna określone normami:
PN-79/D-01011 Wady drewna
PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste
PN-83/B-03154 Drewniane konstrukcje wsporcze

 

Impregnacja:
Parametry procesu impregnacji w zależności od stosowanego impregnatu

  • Wolmanit CX-8 (Dr.Wolman GmbH D-76454 Sinzheim)
- impregnacja w autoklawie
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 28 %.
- czas trwania impregnacji: 5-6 godzin
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- stężenie roztworu środka impregnacyjnego: 3%.
  • Olej kreozotowy typ EKO B (produkt polski)
- impregnacja w autoklawie 
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 25 %.
- czas trwania impregnacji: 8 godzin
- podciśnienie 0,05 - 0,08 MPa
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- temperatura: 80 oC
- zawartość benzopirenu < 0,005%
- nasycenie drewna olejem: 120-140 l/m3

 


Przedmiot normy:

PN-83/C-97023 Produkty węglopochodne, olej impregnacyjny
PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna


Właściwości mechaniczne - wytrzymałość żerdzi:
Do obliczeń wytrzymałości żerdzi należy przyjąć wytrzymałość na zginanie 52N/mm2 i wymiar (średnicę) żerdzi w odległości 0,6 m od czuba żerdzi. Dla wszystkich typów słupów (przelotowych wykonanych z pojedynczych żerdzi oraz z odciągami, podporami i figurowych dla żerdzi zastosowanych do budowy linii na terenach ze zwiększoną szadzią) przyjęto wskaźnik bezpieczeństwa k=3. Przyjęty współczynnik bezpieczeństwa uwzględnia różnice w budowie i wytrzymałości surowca, proces starzenia drewna, osłabienie spowodowane otworami technologicznymi, obciążeniami montażowymi itp.


Znakowanie żerdzi:
Każda żerdź oznakowana jest tabliczką metalową przymocowaną na stałe, zawierającą rok produkcji, nazwę producenta i środek impregnacyjny

 

ŚRUBA DWUSTRONNA

Opis:
Śruba dwustronna służy do mocowania konstrukcji słupów bliźniaczych i drewnianych belek ustrojowych. Wykonana jest z prętów okrągłych ze stali G45. Powierzchnia zabezpieczona jest cynkowaniem ogniowym. Kompletna śruba posiada 2 podkładki i 2 nakrętki sześciokątne.

Wymagania:
Produkowane zgodnie z normami:
PN-75/H-93200
PN-75/M-82144
PN-85/M-82101
PN-78/M-82005

Materiał stal G45

Wymiary śruby
LgL1L2a x a x ctyp
(mm)
140M16803060x60x5A
165M16803060x60x5B
200M16803060x60x5C
250M16803060x60x5D
300M16803060x60x5E
350M20803060x60x5F
400M20803060x60x5G
450M20803060x60x5H
500M20803060x60x5I
550M20803060x60x5J


DASZEK ZABEZPIECZAJĄCY

 

Opis:
Daszek zabezpieczający ma chronić czubek słupa przed penetracją wody w głąb materiału drzewnego. Przedostawanie się wody do materiału powoduje jego korozję biologiczną i skraca żywotność eksploatacyjną słupa.

Wymagania:
Daszek wykonany jest z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm. Do mocowania daszka służy płaskownik połączony z daszkiem nitami. Średnica podstawy wynosi 210 mm; wysokość 200 mm; długość płaskownika konstrukcyjnego z trzema otworami na wkręty - 150 mm

 

Szukaj produktu

Katalog produktów


Metody impregnacji
Karta charakterystyki Wolmanit CX-8
Informacja techniczna Wolmanit CX-8
Karta charakterystyki Tanalith E
Karta charakterystyki Kreozot B
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.