Logowanie do poczty

Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony z podporą 6mb (SDBUP6)

przejdź do koszyka
Grupa 1 - Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony z podporą 6mb (SDBUP6)
Nazwa:
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony z podporą 6mb (SDBUP6)
Nr karty
katalogowej:
MS/1.23
Kategoria: Wyroby i sprzęt do budowy linii
Podkategoria: Konstrukcje wsporcze Symbol: SDBUP6
Grupa: Konstrukcje wsporcze drewniane

Opis:
Słup drewniany bliźniaczy z podporą 6m, uszczudlony, bez belek ustojowych, wyposażony w daszek zabezpieczający.

Wykaz materiałów wchodzących w skład konstrukcji:
• Żerdź drewniana 6m - 3 szt.
• Daszek zabezpieczający typ A - 1 szt.
• Obejma OB18 - 6 szt.
• Szczudło żelbetowe A1 - 3 szt.
• Śruba dwustronna M16 - 4 szt.ŻERDŹ DREWNIANAParametry żerdzi gwarantujące wymaganą wytrzymałość:

Długość żerdzi LŚrednica w miejscu
montaż obejmy
Średnica
minimalna
czuba
żerdzi
Wytrzymałość
użytkowa
Siła łamiącaMasa
żerdzi
k=2,5k=3,0
cmcmcmkNkNkNm3
60018143,082,637,740,14

 

 

Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony z podporą 6mb
 

 

Wymagania:
Materiał - drewno wielowymiarowe pozyskiwane w okresie zimowym tj. od października do kwietnia. Gatunki drewna dopuszczone do produkcji żerdzi teleenergetycznych: Sn - sosna; Św - świerk; Md - modrzew.


Wykonanie zgodnie z normami:
ZN-13 TPSA-010 Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych naziemnych i napowietrznych


Dopuszczalne wady drewna określone normami:
PN-79/D-01011 Wady drewna
PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste
PN-83/B-03154 Drewniane konstrukcje wsporcze

 

Impregnacja:
Parametry procesu impregnacji w zależności od stosowanego impregnatu

  • Wolmanit CX-8 (Dr.Wolman GmbH D-76454 Sinzheim)
- impregnacja w autoklawie
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 28 %.
- czas trwania impregnacji: 5-6 godzin
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- stężenie roztworu środka impregnacyjnego: 3%.
  • Olej kreozotowy typ EKO B (produkt polski)
- impregnacja w autoklawie 
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 25 %.
- czas trwania impregnacji: 8 godzin
- podciśnienie 0,05 - 0,08 MPa
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- temperatura: 80 oC
- zawartość benzopirenu < 0,005%
- nasycenie drewna olejem: 120-140 l/m3

Przedmiot normy:
PN-83/C-97023 Produkty węglopochodne, olej impregnacyjny
PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna

Właściwości mechaniczne - wytrzymałość żerdzi:
Do obliczeń wytrzymałości żerdzi należy przyjąć wytrzymałość na zginanie 52N/mm2 i wymiar (średnicę) żerdzi w odległości 0,6 m od czuba żerdzi. Dla wszystkich typów słupów (przelotowych wykonanych z pojedynczych żerdzi oraz z odciągami, podporami i figurowych dla żerdzi zastosowanych do budowy linii na terenach ze zwiększoną szadzią) przyjęto wskaźnik bezpieczeństwa k=3. Przyjęty współczynnik bezpieczeństwa uwzględnia różnice w budowie i wytrzymałości surowca, proces starzenia drewna, osłabienie spowodowane otworami technologicznymi, obciążeniami montażowymi itp.

Znakowanie żerdzi:
Każda żerdź oznakowana jest tabliczką metalową przymocowaną na stałe, zawierającą rok produkcji, nazwę producenta i środek impregnacyjny.

ŚRUBA DWUSTRONNA

 Opis:

Śruba dwustronna służy do mocowania konstrukcji słupów bliźniaczych i drewnianych belek ustojowych. Wykonana jest z prętów okrągłych ze stali G45. Powierzchnia zabezpieczona jest cynkowaniem ogniowym. Kompletna śruba posiada 2 podkładki i 2 nakrętki sześciokątne.

Wymagania:
Produkowane zgodnie z normami:
PN-75/H-93200
PN-75/M-82144
PN-85/M-82101
PN-78/M-82005

Materiał stal G45

Wymiary śruby
LgL1L2a x a x ctyp
(mm)
140M16803060x60x5A
165M16803060x60x5B
200M16803060x60x5C
250M16803060x60x5D
300M16803060x60x5E
350M20803060x60x5F
400M20803060x60x5G
450M20803060x60x5H
500M20803060x60x5I
550M20803060x60x5J

 

DASZEK ZABEZPIECZAJĄCY

 Opis:

Daszek zabezpieczający ma chronić czubek słupa przed penetracją wody w głąb materiału drzewnego. Przedostanie się wody do materiału powoduje jego korozję biologiczną i skraca żywotność eksploatacyjną słupa.

Wymagania:
Daszek wykonany jest z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm. Do mocowania daszka służy płaskownik połączony z daszkiem nitami.

OBEJMA SŁUPA DREWNIANEGO

 


Opis:
Obejma metalowa służy do mocowania słupa drewnianego ze szczudłem. Wykonana jest z prętów okrągłych ze stali St3SX. Powierzchnia pręta zabezpieczona jest antykorozyjnie lakierem. W skład obejmy kompletnej wchodzą 2 podkładki i 4 nakrętki sześciokątne M16.

 Typ obejmy
Wielkośćah
mm
OB18 - dla średnic słupa od 16 do 18 cmOB-18196320
OB20 - dla średnic słupa od 18 do 20 cmOB-20216350
OB22 - dla średnic słupa od 20 do 22 cmOB-22236370

 

SZCZUDŁO ŻEBROWANE A1
Opis:
Szczudło żelbetowe służy do postawienia słupa drewnianego w ziemi. Słup mocowany jest do szczudła za pomocą obejm metalowych. Szczudło posiada siatkę zbrojeniową wykonaną ze stali 34GS zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wykonane jest z betonu klasy B-20, zagęszczonego mechaniczne i pielęgnowanego w warunkach naturalnych. Powierzchnia szczudła jest gładka, dopuszczalne są drobne wgłębienia na powierzchni jako pozostałości po pęcherzykach powietrza jak i wycierki betonu w czasie wibrowania.

Wymagania:
Produkowane szczudło żelbetowe jest wykonane zgodnie z normami:
PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
PN-88/B-06250 Beton zwykły

Produkowane szczudła posiadają wytrzymałość na zginanie zgodnie z wartościami podanymi w tabeli:

Obciążenie Px/Py przy L=5kN/kN (kG/kG)
DopuszczalnePowodujące rysyPowodujące łamanie
2,74/2,06 (280/210)3,33/2,55 (340/260)4,60/3,43 (470/350)


Tolerancja wymiarów:

• długość +/- 12 mm
• wymiarów poprzecznych +/- 5 mm
• otworów na belki ustojowe +/- 5 mm
• ciężar szczudła około 220 kg
• cechowanie szczudła na bocznej płaszczyźnie znakiem producenta

 

Szukaj produktu

Katalog produktów


Metody impregnacji
Karta charakterystyki Wolmanit CX-8
Informacja techniczna Wolmanit CX-8
Karta charakterystyki Tanalith E
Karta charakterystyki Kreozot B
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.