Logowanie do poczty

Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7)

przejdź do koszyka
Grupa 1 - Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7)
Nazwa:
Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7)
Nr karty
katalogowej:
MS/1.10
Kategoria: Wyroby i sprzęt do budowy linii
Podkategoria: Konstrukcje wsporcze Symbol: SDPU7
Grupa: Konstrukcje wsporcze drewniane

Opis:
Słup drewniany pojedynczy 7m, nie uszczudlony, bez belek ustojowych, wyposażony w daszek zabezpieczający.


Wykaz materiałów wchodzących w skład konstrukcji:
• Żerdź drewniana 7m - 1 szt.
• Daszek zabezpieczający - 1 szt.
• Obejma OB18 - 2 szt.
• Szczudło żelbetowe A1 - 1 szt.

 

ŻERDŹ DREWNIANA

Parametry żerdzi gwarantujące wymaganą wytrzymałość:

Długość żerdzi LŚrednica w miejscu
montaż obejmy
Średnica
minimalna
czuba
żerdzi
Wytrzymałość
użytkowa
Siła łamiącaMasa
żerdzi
k=2,5k=3,0
cmcmcmkNkNkNm3
70018133,112,588,080,17

 

 

Słup drewniany pojedyńczy uszczudlony 7mb
 

 

Wymagania:
Materiał - drewno wielowymiarowe pozyskiwane w okresie zimowym tj. od października do kwietnia. Gatunki drewna dopuszczone do produkcji żerdzi teleenergetycznych: Sn - sosna; Św - świerk; Md - modrzew.

 

Wykonanie zgodnie z normami:
ZN-13 TPSA-010 Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych naziemnych i napowietrznych


Dopuszczalne wady drewna określone normami:
PN-79/D-01011 Wady drewna
PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste
PN-83/B-03154 Drewniane konstrukcje wsporcze

 

Impregnacja:
Parametry procesu impregnacji w zależności od stosowanego impregnatu

  • Wolmanit CX-8 (Dr.Wolman GmbH D-76454 Sinzheim)
- impregnacja w autoklawie
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 28 %.
- czas trwania impregnacji: 5-6 godzin
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- stężenie roztworu środka impregnacyjnego: 3%.
  • Olej kreozotowy typ EKO B (produkt polski)
- impregnacja w autoklawie 
- metoda ciśnieniowo - próżniowa BETHELLA
- wilgotność słupów drewnianych przed impregnacją < 25 %.
- czas trwania impregnacji: 8 godzin
- podciśnienie 0,05 - 0,08 MPa
- ciśnienie impregnacji: 0,9 - 1,0 MPa
- temperatura: 80 oC
- zawartość benzopirenu < 0,005%
- nasycenie drewna olejem: 120-140 l/m3

 


Przedmiot normy:
PN-83/C-97023 Produkty węglopochodne, olej impregnacyjny
PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna


Właściwości mechaniczne - wytrzymałość żerdzi:
Do obliczeń wytrzymałości żerdzi należy przyjąć wytrzymałość na zginanie 52N/mm2 i wymiar (średnicę) żerdzi w odległości 0,6 m od czuba żerdzi. Dla wszystkich typów słupów (przelotowych wykonanych z pojedynczych żerdzi oraz z odciągami, podporami i figurowych dla żerdzi zastosowanych do budowy linii na terenach ze zwiększoną szadzią) przyjęto wskaźnik bezpieczeństwa k=3. Przyjęty współczynnik bezpieczeństwa uwzględnia różnice w budowie i wytrzymałości surowca, proces starzenia drewna, osłabienie spowodowane otworami technologicznymi, obciążeniami montażowymi itp.


Znakowanie żerdzi:
Każda żerdź oznakowana jest tabliczką metalową przymocowaną na stałe, zawierającą rok produkcji, nazwę producenta i środek impregnacyjny.

 

DASZEK ZABEZPIECZJĄCY

 

 

Opis:
Daszek zabezpieczający ma chronić czubek słupa przed penetracją wody w głąb materiału drzewnego. Przedostanie się wody do materiału powoduje jego korozję biologiczną i skraca żywotność eksploatacyjną słupa.


Wymagania:
Daszek wykonany jest z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm. Do mocowania daszka służy płaskownik połączony z daszkiem nitami. Średnica podstawy wynosi 210 mm; wysokość 230 mm; długość płaskownika konstrukcyjnego z trzema otworami na wkręty - 150 mm.

 

OBEJMA SŁUPA DREWNIANEGO

 

 

Opis:
Obejma metalowa służy do mocowania słupa drewnianego ze szczudłem. Wykonana jest z prętów okrągłych ze stali St3SX. Powierzchnia pręta zabezpieczona jest antykorozyjnie lakierem. W skład obejmy kompletnej wchodzą 2 podkładki i 4 nakrętki sześciokątne M16.

 

Opis:
Szczudło żelbetowe służy do postawienia słupa drewnianego w ziemi. Słup mocowany jest do szczudła za pomocą obejm metalowych. Szczudło posiada siatkę zbrojeniową wykonaną ze stali 34GS zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wykonane jest z betonu klasy B-20, zagęszczonego mechaniczne i pielęgnowanego w warunkach naturalnych. Powierzchnia szczudła jest gładka, dopuszczalne są drobne wgłębienia na powierzchni jako pozostałości po pęcherzykach powietrza jak i wycierki betonu w czasie wibrowania.

 Typ obejmy
Wielkośćah
mm
OB18 - dla średnic słupa od 16 do 18 cmOB-18196320
OB20 - dla średnic słupa od 18 do 20 cmOB-20216350
OB22 - dla średnic słupa od 20 do 22 cmOB-22236370


SZCZUDŁO ŻEBROWANE A1

 

Opis:

Szczudło żelbetowe służy do postawienia słupa drewnianego w ziemi. Słup mocowany jest do szczudła za pomocą obejm metalowych. Szczudło posiada siatkę zbrojeniową wykonaną ze stali 34GS zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wykonane jest z betonu klasy B-30, zagęszczonego mechaniczne i pielęgnowanego w warunkach naturalnych. Powierzchnia szczudła jest gładka, dopuszczalne są drobne wgłębienia na powierzchni jako pozostałości po pęcherzykach powietrza jak i wycierki betonu w czasie wibrowania.

 

 


Wymagania:
Produkowane szczudło żelbetowe jest wykonane zgodnie z normami:
PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
PN-88/B-06250 Beton zwykły

Produkowane szczudła posiadają wytrzymałość na zginanie zgodnie z wartościami podanymi w tabeli:
 

Obciążenie Px/Py przy L=5kN/kN (kG/kG)
DopuszczalnePowodujące rysyPowodujące łamanie
2,74/2,06 (280/210)3,33/2,55 (340/260)4,60/3,43 (470/350)


Tolerancja wymiarów:

• długość+/-12mm
• wymiarów poprzecznych +/-5mm
• otworów na belki ustojowe +/-5mm
• Ciężar szczudła około 220 kg
• Cechowanie szczudła na bocznej płaszczyźnie znakiem producenta

Szukaj produktu

Katalog produktów


Metody impregnacji
Karta charakterystyki Wolmanit CX-8
Informacja techniczna Wolmanit CX-8
Karta charakterystyki Tanalith E
Karta charakterystyki Kreozot B
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.